Cadet op de Mercator

Mijn vader was vijftien toen hij op 1 januari 1953 begon zijn belevenissen en de gebeurtenissen van de dag te noteren in een jaaragenda. In “Cadet op de Mercator” schreef ik over zijn laatste humaniorajaren aan het Sint-Leocollege in Brugge en zijn beslissing om geen piloot te worden, want dat was onbetaalbaar, maar officier ter lange omvaart. Die studies moest hij zelf betalen, door te werken als kelner in de Koninklijke Villa in het Zwin en in andere restaurants aan de kust. Hij ging ook dorsen bij de boeren in de dorpen rond Brugge, zware arbeid was dat in die tijd.

Hij slaagde in zijn ingangsexamen aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en begon aan de opleiding tot officier ter lange omvaart op het toenmalig schoolschip Mercator, waar hij als cadet aanmonstert. De eerste maanden van hun opleiding leren de cadetten in het Willemdok in de Antwerpse haven wennen aan het leven aan boord van die Mercator, een barkentijn, een groot zeilschip met drie masten.

Na enkele maanden kiest de Mercator het zeegat. De eerste maandenlange reis leidt naar Midden-Amerika en dan verder de Mississippi op tot New Orleans, in het zuiden van de Verenigde Staten. Op de tweede reis zeilen de cadetten vanuit Antwerpen via een noordelijke route tot in het Canadese Montreal.

“Cadet op de Mercator” is niet het enige boek dat over het beroemde schoolschip is geschreven. Maar het is wel het eerste dat de avonturen van de cadetten vooral beschrijft vanuit hun eigen ogen en niet van uit de ogen van de twee commandanten die het schip heeft gekend, de Haachtenaar Remi Van de Sande en de ook in Brugge geboren commandant waarmee mijn vader van wal stak, Roger Ghys. Voor “Cadet op de Mercator” kon ik de reflecties van mijn vader op de barkentijn spiegelen aan de verslagen van commandant Ghys.

In “Cadet op de Mercator” verwerkte ik ook de blogs die ik hier eerder publiceerde over de boekjes van mijn vader en zijn tijd op de Mercator. Die heb ik van deze site verwijderd.

“Cadet op de Mercator” verscheen in maart 2022 bij Brave New Books. Het telt 163 blz, kost 17,99 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel en online.